Tfm Portal - Forum - Friends for Friends

Full Version: Zodiacul floral
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Iatã un zodiac deosebit de interesant, în primul rând datoritã faptului cã se obtin la consultarea sa informatii foarte precise si substantiale, în schimbul doar a unei simple cifre (ori numãr) reprezentând ziua de nastere. Într-adevãr, în aplicatiile legate de acest material nu e nevoie nici de anul nasterii si nici mãcar de luna respectivã. Singura cheie de manipulare a acestui continut succint, dar dens, o reprezintã simbolul numeric al zilei în care respectiva persoanã si-a fãcut intrarea în lume. Veti avea surprizã de proportii de a constata cã vã identificati aproape sutã la sutã cu persoana descrisã în comportamentul ce vã corespunde si vã veti satisface curiozitatea de a sti cu ce floare vã asemãnati prin imaginea si sentimentele pe care le inspirati. Fiecare din ele este atribuitã unei perioade sau alteia pe criterii precise si, desi sunt bineînteles în acelasi timp niste metafore, nu trebuie confundatã aceastã figurã de stil cu o repartizare pur fantezistã. Dupã ce ati aflat deci din alte zodiace ce simbol mitic, vietuitoare, copac, constructie, armã etc. sunteti, aveti acum posibilitatea de a va identifica fãrã dubii cu un nou tip de reprezentare plinã de intuitie si de sensibilitate, de a afla cine sunteti, care vã e drumul în viatã si ce trebuie sã faceti pentru a fi fericit(ã).

NOTA: Acest zodiac este aplicabil îndeosebi femeilor, iar prin extensie, si bãrbatilor.


FLOAREA-SOARELUI
persoanele nãscute în zilele de: 1, 10, 19, 28
Caracter si destin: Sunteti dinamicã, expansivã, placutã, iar felul dumneavoastrã de a vã comporta în societate vã conferã un anume magnetism în raza cãruia vor intrã multe persoane. Uneori puteti deveni tiranicã cu ceilalti (prin ascutirea la extrem al unui simt al autoritãtii ce vã este propriu), sau o puteti apuca pe o cale care nu duce nicãieri, îndeosebi în perioada de tinerete. Trebuie de asemenea sãa învãtati sã vã învingeti si alte defecte (dacã doriti sã aveti parte de o existentã armonioasã), ca : impulsivitatea si imprudenta, severitatea excesivã, sau nesinceritatea. Vã descurcati în cele mai dificile situatii si capacitatea dumneavoastrã de a gãsi întotdeauna calea spre luminã în astfel de împrejurãri va stârni admiratia si vã impune celorlalti.
Dragostea: Trebuie sã vã lãsati cãlãuzitã de instinct, de ceea ce simtiti, cãci e greu de presupus cã va apare vreodatã cineva care
sã vã aducã în postura de victimã. Aveti experiente numeroase în acest domeniu. Vã plac în general persoanele mai slabe decât
dumneavoastrã.
Trãsãtura definitorie: Generozitatea.
Compatibilitate cu: Bujorul, albãstreaua, orhideea.
Numere norocoase: 1, 11, 16, 19, 22, 25, 31.
Zile favorabile: Duminicã si luni.
Floarea ce reprezintã acest semn evidentiazã nevoia dumneavoastrã de strãlucire, de a fi în centrul atentiei, precum si o anume continuitate a actiunilor de urmãrire a unui scop ori ideal (în ciuda unei aparente instabilitãti), asemeni florii soarelui ce îsi împrospãteazã florile din lumina si caldura soarelui si-l urmãreste constant pe tot parcursul zilei.

BUJORUL
persoanele nãscute în zilele de: 2, 11, 20, 29
Caracter si destin: Ceea ce este de apreciat în mod deosebit la nativa acestui semn e perseverenta de care dã dovadã în orice situatie, fie ea cât de grea. Uneori, însã, aceastã calitate se poate transforma în inflexibilitate si încãpãtânare si ar fi de dorit, pentru o mai bunã comunicare cu ceilalti, sã încerce sã-si corecteze aceste defecte. Loialitatea deosebitã a nativei va fi reliefatã în circumstantele în care e vorba în mod explicit de datoria ei. Îi place foarte mult natura, iar activitatile sale practice sunt îndreptate cãtre asigurarea unui trai confortabil si fãrã probleme. Trebuie sã-si supravegheze tot timpul tendintele de a-i nesocoti pe ceilalti (si uneori chiar si de a-i jigni) si sã dea dovadã de rãbdare si întelegere în acest sens. De asemenea, nu ar strica sã fie mai curajoasã în tot ce face. Doar respectând aceste principii va putea fi împãcatã cu sine si cu cei din jur.
Dragostea: Nu poate trãi singurã, acest lucru ar fi o absurditate pentru ea si ar dezechilibra-o complet si definitiv. E pasionatã si foarte posesivã, uneori sufocantã în manifestãrile sale de tandrete. Are o fire romanticã si iubirea o va întelege doar în acest fel. În tinerete îndeosebi, va fi cam nestatornicã.
Trãsãtura definitorie: Pasiunea arzãtoare.
Compatibilitate cu: Bujoul, albãstreaua, orhideea, macul si margareta.
Numere norocoase: 1, 4, 7, 9, 18, 27, 33, 42.
Zile favorabile: Duminicã, luni, vineri.
Bujorul, rosu ca focul, semnificã sângele înfierbântat al nativei si dorinta ei devoratoare de a iubi, de a se dãrui în trãirile sale cele mai nobile si de a înflori la cãldura acestor sentimente. Caracterul sãu este exprimat foarte bine de expresia popularã "a se îmbujora" în urma unei actiuni nãvalnice ori, cel mai adesea, a unui fior de dragoste si care redã în aceeasi mãsurã elanul sufletesc, sfiiciunea si sentimentul unui nou început, specifice unei situatii.

PAPUCUL-DOAMNEI
persoanele nãscute în zilele de: 3, 12, 21, 30
Caracter si destin: Nu suportati sã stati mai multã vreme într-un loc; decorurile, situatiile si personajele trebuie sã se schimbe mereu pentru a và simti bine. Programele si regulamentele nu sunt pentru dumneavoastrã, cãci vi se pare cã ele vã rãpesc libertatea pe care din totdeauna puneti mare pret. Ceea ce vã marcheazã fundamental este o mare nestinsã curiozitate, ce are în permanentã nevoie de lucruri noi care sã o alimenteze. Vã dãuneazã foarte mult faptul cã, raportat si la instabilitatea ce vã este proprie, tindeti sã fiti superficialã si sã vã comportati ca atare, în special în ce priveste viata sentimentalã si eroticã; sunteti, de asemenea, foarte împrãstiatã si ceva mai multã rigoare în ceea ce întreprindeti nu poate decât sã vã foloseascã; în sfârsit, mizati uneori prea mult pe o singurã carte, iar riscurile pe care vi le asumati vã pot duce la esec total. Toate aceste trãsãturi ies mai bine în evidentã în domeniul experientelor amoroase, dar ele existã si vã saboteazã si în alte compartimente ale existentei.
Dragostea: Se poate remarca gustul dumneavoastrã pentru noutate în jocul iubirii, în caz contrar partenerul fiind imediat considerat
ca necorespunzãtor. În orice caz, ar fi naiv din partea lui sã considere cã o relatie cu dumneavoastrã e pentru totdeauna, pentru cã niciodatã nu vã implicati total, iar fidelitatea nu vã este o notiune prea clarã.
Trãsãtura definitorie: Instabilitatea.
Compatibilitate cu: Macul, trandafirul, papucul-doamnei.
Numere norocoase: 6, 9, 15, 18, 24, 27.
Zile favorabile: Sâmbãtã, duminicã, luni.
Culoarea galben-purpuriu a acestei flori semnificã pe de o parte, exuberanta si timiditate în mãsuri egale, agitatie si veselie, pe de altã parte. Ca singurã specie din familia orhideelor de pe teritoriul tãrii noastre, papucul-doamnei conferã supusilor sãi un aer de delicatete si de fragilitate usor exotice, care de multe ori pot rãmâne doar la nivelul aparentelor.

ALBASTREAUA
persoanele nãscute în zilele de: 4, 13, 22, 31
Caracter si destin: Cea mai de seamã trãsãturã a acestui semn este fidelitatea - si persoanele care vã cunosc, indiferent de natura
raporturilor întretinute, pot confirma acest lucru. Poate cã aceastã calitate este o prelungire a marii nevoi de stabilitate pe care o aveti în permanentã si care vã împiedicã sã vã aventurati în actiuni nesãbuite. Ceea ce vã place foarte mult si vã procurã tocmai acel sentiment de care era vorba mai sus este ordinea, având acest simt într-atât de dezvoltat încât începeti de multe ori sã organizati si experientele celorlalti. Punctele dumneavoastrã de vedere sunt în general juste, dar ar trebui mai mult tact uneori când vi le impuneti. Veti reusi sã vã asigurati o viatã armonioasã doar prin abandonarea unei anume rigiditãti ce vã caracterizeazã si dând dovadã de mai multã întelegere fatã de ceilalti.
Dragostea: Atunci când credeti cã ati gãsit persoana ce corespunde cel mai bine idealului propriu, ea se va bucura de o netãrmuitã
loialitate din parte dumneavoastrã si va putea fi sigurã ca gelozia e fãrã sens într-o astfel de relatie. A ajunge pânã aici este însã destul de greu, deoarece aveti o mare dificultate în a vã exprima clar simtãmintele si acest lucru vã va aduce multe amãrãciuni si tristeti.
Trãsãtura definitorie: Fidelitatea.
Compatibilitate cu:Albãstreaua, margareta, bujorul, macul.
Numere norocoase: 1, 7, 16, 19, 20, 25, 29.
Zile favorabile: Sâmbãtã, duminicã, luni.
Albãstreaua asimilatã si cu floarea de nu-mã-uita, exprimã cum nu se poate mai bine aceastã constantã care-l caracterizeazã cel mai bine pe nativul semnului, anume consecventa în sentimente si în atasamentele fatã de alte persoane. Întotdeauna albastrul ne va evoca o fire profundã si sensibilã, ce nu ni se va sterge curând din memorie.


IRISUL
persoanele nãscute în zilele de: 5, 14, 23
Caracter si destin: Vã caracterizeazã printr-o mare adaptibilitate la medii, persoane noi si acest lucru implicând în acelasi timp un spatiu de activitate destul de extins si de divers. Sunteti simpaticã, aveti o inteligentã remarcabilã si vã dovediti o fire foarte sociabilã. Desi de regulã apãreti ca o persoanã agreabilã, puteti deveni uneori un vulcan în plinã activitate dacã aveti impresia cã cineva vã jigneste profund si pe neasteptate. Cel mai rãu lucru care vi se poate întâmpla este sã vi se încalce libertatea în mod iremediabil - si asta în special prin dependenta dumneavoastrã fatã de plãcerile de tot felul pe care, odatã ce le-ati gustat, vi le faceti definitiv stãpâne. Ar trebui deci sã aveti în vedere foarte serios acest lucru si sã dovediti mai multã clarviziune si retinere.
Dragoste: Multi bãrbati vor intra în raza de actiune a farmecului dumneavoastrã, iar umorul pe care-l aveti va da sare si piper acestor relatii multe întretinute doar la nivelul flirtului, altele ajungând la nivele mai profunde. Ceea ce vã va subjuga, nu întotdeauna cu urmãri fericite, va fi gustul pentru jocul seductiei, cât si cel pentru plãcerile sexuale. Conteazã pentru dumnevoastrã decisiv ca celãlalt sã fie în permanentã capabil de a purta o discutie interesantã, în caz contrar veti fugi repede de lângã el.
Trãsãturã definitorie: Dinamismul.
Compatibilitate cu: Toate florile.
Numere norocoase: 1, 10, 19, 28, 30, 38.
Zile favorabile: Miercuri, vineri.
Irisul (sau stânjelul) este o floare mare si foarte deschisã, caracteristicã grãitoare pentru nativul subordonat ei, sociabil si lipsit de mistere fatã de ceilalti. Felul plãcut de a fi al acestei persoane este ilustrat exemplar de faptul cã în Japonia irisul este o floare veneratã si un simbol national.


MACUL
persoanele nãscute în zilele de: 6, 15, 24.
Caracter si destin: Aveti o bunã intuitie care vã ajutã sã anticipati anumite situatii si chiar sã faceti profetii în toatã regula. Nici o persoanã nu are secrete fatã de dumneavoastrã, cãci dispuneti de o bunã psihologie pe care o aplicati în ceea ce priveste gândurile ori sentimentele celor ce vã înconjoarã. Sunteti sensibilã, rafinatã si vã cufundati în reverii adânci. Trebuie corectatã totala lipsã de aplecare spre o mai bunã organizare si disciplinare a fortelor proprii în confruntarea cu viata de zi cu zi, deoarece aici sunteti complet ruptã de realitate. În compensatie, e foarte posibil sã alunecati pe panta alcoolismului, ori sã vã oferiti nãluciri extatice drogându-vã. Pentru a evita aceste cãi ruinãtoare, este deci necesar sã vã rationalizati contactul cu realitatea în asa manierã încât sã puteti face fatã cenusiului cotidian.
Dragostea: Foarte romanticã, partenerul dumneavoastrã trebuie sã aibã toate caracteristicile unui Fãt-Frumos, lucru care probabil cã nu se va realiza decât foarte greu; urmãrirea acestui ideal este motivul care va sta la baza mai multor cãsãtorii. E totusi posibil ca în cele din urmã el sã aparã în carne si oase - sau poate cã dumneavoastrã v-ati mai schimbat între timp. Dati dovadã de multã senzualitate în alegeri si în raporturile cu partenerul, deci…
Trãsãturã definitorie: Senzualitatea.
Compatibilitate cu: Trandafirul, papucul-doamnei.
Numere norocoase: 3, 6, 9, 21, 24, 27, 30.
Zile favorabile: Marti, joi, vineri.
Floarea dumneavoastrã este deci macul, a cãrui culoare rosie în lumina orbitoare a soarelui de varã semnificã senzualitatea caldã ce vã învãluie, cãldura mângâietoare si atmosfera de reverie si ambiguitate specificã lungilor zile linistite ale acestui anotimp. Un mac dezrãdãcinat ori lovit de furtunã îsi pierde usor petalele, mai înainte chiar de a avea timp sã se ofileascã.


ORHIDEEA
persoanele nãscute în zilele de: 7, 16, 25
Caracter si destin: Sensibilã, aveti un simt al datoriei foarte dezvoltat si acest lucru va face sã fiti expusã unor frustrãri si dezamãgiri, în cazul în care veti sesiza abateri de la regulile de onestitatea din partea celorlalti fatã de dumneavoastrã. Evitati în genere conflictele care vã consumã foarte mult nervos, în schimb sunteti genul de persoanã gata oricând sã ajute pe cei din jur într-un mod total dezinteresat. Vã marcheazã foarte mult în viata de zi cu zi o tristete ce vã este familiarã, dar care trebuie tinutã sub control pentru a nu fi vreodatã nevoie sã ajungeti într-o clinicã de psihiatrie. Cum tot vã place mult sã cãlãtoriti (cãci sunteti foarte curioasã) o solutie ar putea consta în a vã bruia melancolia excesivã în glasul rotilor de tren, de a o risipi mereu în peisaje. Cãminul pe care vi-l doriti este unul bine organizat si având tot ceea ce-i trebuie.
Dragostea: Foarte pretentioasã în alegerea partenerului (pe baza unor criterii intime), în momentul în care vã veti decide asupra lui, el va conta pe faptul cã-i veti fi fidelã si cã veti deveni iubiti si profunzimea sentimentelor ce le nutriti va fi resimtitã ca o binecuvântare de cãtre perechea dumneavoastrã.
Trãsãturã definitorie: Intransigenta sentimentalã.
Compatibilitate cu: Floarea-soarelui, papucul-doamnei.
Numere norocoase: 12, 20, 21, 29, 30, 40.
Zile favorabile: Duminicã, luni.
Orhideea, aceastã frumusete exoticã, va apare întotdeauna ca un simbol aparte, iar nativul va fi mereu pe o pozitie distincã (chiar dacã uneori discretã) si nu se va amesteca decât arareori cu ceilalti. Aspectul inconfundabil al acestei flori princiare, aristocratice, constã în sentimentele contradictorii pe care le inspirã - de eteric, de fragilitate, de detasare de nuantele terestre ale existentei, iar în acelasi timp de frumusete concretã, izbitoare. Din cele peste o mie de specii de orhidee rãspândite pe glob, cea mai frumoasã se gãseste în Filipine, ori poate se aflã chiar lângã dumneavoastrã asteptând sã o culegeti.


MARGARETA
persoanele nãscute în zilele de: 8, 17, 26
Caracter si destin: Dati dovadã de multã perseverentã în a vã sustine punctele de vedere, aceasta neînsemnând însã cã sunteti o persoanã agresivã - dimpotrivã. Aceastã trãsãturã se coreleazã cu temeritatea pe care în mod sigur o aveti în toate împrejurãrile. Vã mai caracterizati prin modestie si uneori printr-o usoarã rezervã în raporturile cu ceilalti. Prietenii dumneavoastrã nu sunt numerosi, dar sunt de nãdejde. Fiind în permanentã defensivã pe plan existential, se întâmplã de multe ori sã capitulati mult prea usor. Calitãtile pe care vi le dezvoltati continuu sunt prudenta si clarviziunea - si aceasta deoarece nu sunteti scutitã de necazuri. Tot în aceastã ordine de idei veti deveni în timp foarte sensibilã si susceptibilã; e bine totusi sã vã pãziti de a fi suspicioasã în mod constant cu toatã lumea.
Dragostea: Sunteti tandrã si vã asteptati la reciprocitate, lucru care va conta foarte mult pentru dumneavoastrã. Desi nu ignorati viata sexualã, aceasta nu va fi hotãrâtoare în raporturile sentimentale. Este foarte probabil cã-l veti cãuta vreme îndelungatã pe bãrbatul visurilor dumneavoastrã pânã sã-l gãsiti si cã veti trãi multe dezamãgiri în tot acest timp. Ce mai conteazã însã cã au trecut atâtia ani pânã sã vã împliniti idealul? Ceea ce e cu adevãrat important e fericirea ce vã umple inima si trebuie sã fiti recunoscãtoare stelei dumneavoastrã norocoase.
Trãsãturã definitorie: Fragilitatea.
Compatibilitatea cu: Albãstreaua, bujorul, macul, floarea-soarelui.
Numere norocoase: 4, 8, 22, 24, 26, 31.
Zile favorabile: Sâmbãtã.
Margareta semnificã inocentã, candoare, ori faptul de a se sti iubitã. Timiditatea si puritatea ce caracterizeazã aceste flori sunt justificate prin testul culorilor (cuprins în acest volum), de mijlocul lor galben si de petalele albe si delicate. Multor fete li s-au dat numele lor, dintr-o evidentã dorintã de a le semãna.


TRANDAFIRUL
persoanele nãscute în zilele: 9, 18, 27.
Caracter si destin: Temperamentalã si impulsivã, sunteti adesea expusã unor consecinte neplãcute ale actelor dumneavoastrã. Nu vã dati înapoi din fata sarcinilor dificile si manifestati un curaj demn de admiratie, curaj ce merge de multe ori în mod firesc pânã la a face mari sacrificii si a îndura mari privatiuni. Familia si prietenii se pot bizui pe dumneavoastrã, cãci sunteti ca o leoaicã ce-si apãrã puii atunci când acestia sunt amenintati. În nici o împrejurare nu se poate trece prea usor peste interesele dumneavoastrã vitale si adesea îi veti deranja pe multi prin simtul moral foarte dezvoltat, chiar sever. Veti urmãri în viatã idealuri mai apropiate sau mai îndepãrtate, cãrora le veti consacra întreaga dumneavoastrã energie. Recomandarea care vi se poate face este de a fi foarte prevãzãtoare si atentã la relatia de cuplu, cãci ati putea rãmâne singurã pentru totdeauna în cazul în care vã veti neglija partenerul în ...
Dragoste: ,... unde nu sunteti niciodatã loialã pentru multã vreme unei singure persoane, desi (sau poate tocmai de aceea ) dovediti o receptivitatea extrem de ascutitã la stimulii sentimental-erotici si o pasiune clocotitoare, de nestãvilit. Aveti experiente numeroase încã din tinerete, iar prudenta nu e ceea ce vã caracterizeazã în aceste împrejurãri. Vã place mult sã faceti dragoste si vã dãruiti fãrã retineri, asteptând sã vi se rãspundã la fel.
Trãsãturã definitorie: Pasiunea.
Compatibilitate cu: Papucul-doamnei, macul.
Numere norocoase: 9, 15, 18, 24, 27, 30.
Zile favorabile: Marti, joi, vineri.
Trandafirul, acest simbol celebru al dragostei, caracterizeazã exemplar pe nativa semnului prin învolburarea rosie a petalelor ce corespunde sângelui înfierbântat si pasiunii tumultoase a supusei sale. Si chiar dacã uneori aceastã floare este simbol al prea multor iubiri, nu putem rãmâne indiferenti la frumusetea si farmecul sãu majestuos si nu putem sã nu ne amintim mereu de nu mai putin celebru refren: “L’important, c’est la rose…”
Reference URL's