Tfm Portal - Forum - Friends for Friends

Full Version: Zodiac pe decani si zile
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Berbec
21 martie - 20 aprilie
Primul decan (21 martie – 30 martie)
Nativul este agresiv, mândru, impulsiv, îndrãznet, pasionat, uneori brutal. Va avea ascensiuni bruste si alunecãri la fel de rapide; viata sa se compune dintr-o suitã de asemenea miscãri violente în sus si în jos. El va fi de asemenea îndârjit în munca sa, plin de ambitii si carierist. Stie sã se facã apreciat de cãtre sefi. Perspicace si pãtrunzãtor, n-are o clipã de liniste, simtindu-se mult mai bine în mijlocul activitãtilor sale. Uneori poate deveni un erou (în situatii care cer ignorarea durerii proprii). Rostirea sa e scurtã si sacadatã.

21 martie: Fire combativã si încãpãtânatã, destinul îi este presãrat cu numeroase obstacole.
22 martie: Calm, încrezãtor, puternic, încãpãtânat, ca dusmani periculosi.
23 martie: Doreste sã domine, însã fãrã a constrânge pentru aceasta, ceea ce-l va pune în situatii problematice.
24 martie: Agitat, brutal, suprimând contradictiile si plãcându-i cãlãtoriile lungi.
25 martie: Are multã rãbdare în munca sa – ce presupune un mare efort – dar care îi va aduce totodatã mari beneficii materiale.
26 martie: Îndrãznet dar nehotãrât, acest din urmã lucru îi cauzeazã multe esecuri.
27 martie: Devotat altora, va avea mari neplãceri în viatã prin exagerarea acestei tendinte. Exuberant, imprudent si incapabil sã tinã un secret.
28 martie: Curajul si temeritatea sa sunt foarte adesea nechibzuite si îi vor produce mari neplãceri, dar niciodatã catastrofe.
29 martie: Privire sigurã, evaluare lucidã a situatiilor, suplete, stãpânire de sine si noroc în situatii grele.
30 martie: Atrage parazitii prin imprudenta, încrederea si spontaneitatea nelimitate de care dã dovadã (mai ales dacã o femeie).
Al doilea decan (31 martie – 9 aprilie)
Entuziasm molipsitor; creatori, generosi, au o influentã beneficã asupra famiilor lor, cel putin la început. Dorintã irepresibilã de a învinge. La plac foarte mult secretele si în acelasi timp sunt suspiciosi în ceea ce priveste eventualele capcane din drumul lor. Invidiosi si invidiati, sunt prompti, abili, exaltati si solitari.
31 martie: Idealist, muncitor, echilibrat si onest. Va fi fericit, stimat (chiar faimos) si întotdeauna activ. Cei doi poli ai existentei sale sunt familia si domeniul social.
1 aprilie: Idem.
2 aprilie: Îndrãznet, cu o vointã de fier, nu-i sunt din pãcate, recunoscute meritele si acest lucru îi va aduce mâhnire si-l va izola.
3 aprilie: Entuziast, naiv, plictisit.
4 aprilie: Simt puternic al grandiosului în tot ce întreprinde. Succes pe toatã linia.
5 aprilie: Calm, senin, e pasionat de stiintã, îndeosebi de astronomie.
6 aprilie: Iatã un tip tare, calm si având un dar aparte de a-i linisti pe ceilalti. Succesul sãu nu se datoreazã poate meritului sãu, cât îndemânãrii sale (în relatiile sociale).
7 aprilie: E ambitios si sever; va avea de aceea succes în viatã – asta nu înseamnã însã obligatoriu ceva bun, pozitiv.
8 aprilie: Optimism inconstient, aventurism, cãlãtorii îndepãrtate.
9 aprilie: Optimism, încredere în fortele proprii, succese îndreptãtite în situatii dificile.
Al treilea decan (10 aprilie – 20 aprilie)
Pasionat, ardent, cheltuitor, activ în artã si în dragoste, entuziast si îndrãznet. Foarte prietenos si cu prizã la mase. Este înclinat spre excese si spre o autodistrugere inconstientã. Cu toate acestea norocul nu-l va ocoli – trebuie însã sã se pãzeascã de tendintele sale negative.
10 aprilie: Indolent, trândav si senzual; încurcãturi sentimentale si deceptii.
11 aprilie: Petrecãret, poate usor afemeiat, acest din urmã lucru aducându-i multi inamici gelosi si agresivi.
12 aprilie: Foarte senzual, în viata sa vor fi mai multe femei (bãrbati).
13 aprilie: Sumbru, tiranic, gelos, exclusivist, trãdat de femei.
14 aprilie: Din nou femei în viata acestui nativ mândru. Lor le va datora succesul sãu.
15 aprilie: Dispretuitor, rece, succesele sale se vor consuma într-un cerc restrâns.
16 aprilie: Romantic, sprijinit de femei pe drumul sãu cãtre succes.
17 aprilie: Acest nativ, lipsit de vointã si nechibzuit, munceste mult si va avea succes abia spre sfârsitul vietii.
18 aprilie: Instabil, nu are niciodatã o situatie sigurã, asezatã. Doreste permanent compania unei femei care sã-l mângâie si sã-l protejeze.
19 aprilie: Abil, decis, are un bun autocontrol, dar si multe dificultãti de întâmpinat, pe care însã le va depãsi. Bãtrânetea îl va gãsi în putere si senin.
20 aprilie: Idem
Taur
21 aprilie - 21 mai
Primul decan (21 aprilie – 1 mai)
Nativul este ingenios, inventiv si foarte pragmatic, ceea ce-i înlesneste o carierã în domeniul comercial unde se dovedeste foarte îndemânatic, oportun si atent cu ceilalti. Poate fi de asemenea liber profesionist. E ajutat uneori foarte eficient de cãtre femei. Este extrem de muncitor, pentru cã doreste o situatie solidã. Amabil, nu suportã critica si adesea acuzã împrejurãrile grele si prietenii. Este melancolic si întelegãtor fatã de cei la fel de rãzbunãtori ca el.

21 aprilie: Oportun, are o bunã intuitie. Se cãsãtoreste din interes.
22 aprilie: Conflicte, partial datorate susceptibilitãtii nativului; rupturi în afaceri si sentimente.
23 aprilie: Idem.
24 aprilie: Pasiv, consecvent cu sine însusi, are o existentã calmã.
25 aprilie: Faimã ca om de stiintã. Memorie foarte bunã.
26 aprilie: Plin de farmec, elegant, cãsãtoria îi va aduce o situatie înfloritoare.
27 aprilie: Prieteniile sale sunt scurte: multe rupturi sentimentale. Aratã foarte bine, dar e rece, impersonal.
28 aprilie: Fericit, linistit, modest, cu o gândire clarã si întelept.
29 aprilie: Munceste din greu, e aspru si lacom de câstig.
30 aprilie: Extrem de senzual, îsi va risipi sentimentele si va avea din aceastã cauzã multe complicatii.
Al doilea decan (1mai – 10 mai)
Nativul este visãtor si are multã fantezie, adesea chiar în problemele financiare. Este putin frivol, ceea ce-i poate periclita situatia materialã. Cariera sa va fi reusitã, dar si schimbãtoare. E un luptãtor, dar indecizia, nepunctualitatea si lipsa de tenacitate îl determinã adesea sã nu termine ceea ce începe. Prea încrezãtor, dar si conservator. Are în drumul sãu numeroase obstacole.
1 mai: Reuseste în domeniul intelectual, dar nu si în cel pragmatic pentru cã este prea detasat de problemele terestre. Romantic.
2 mai: Pragmatic în artã si dragoste, putin cam cheltuitor si cu tendinte protectoare. Doreste situatii stabile, bine consolidate.
3 mai: Destin artistic, faimos uneori. Sanse mari de reusitã. Are un anume rafinament în artã.
4 mai: Idealist în viata cotidianã si aristocrat în pozitia sa fatã de lume, acest lucru îi produce adesea neplãceri.
5 mai: Senzual si aventurier, frivol, imprudent uneori.
6 mai: Grandios, rafinat, destin glorios.
7 mai: Se descurcã excelent în afaceri ; se ocupã adesea de artã si are chiar profit de aici. Cãsãtoria sa este bogatã.
8 mai: Frivol si încredintându-si soarta altora.
9 mai: Întunecat, anxios, reusitã târzie si nesigurã.
10 mai: Un ghem de contradictii, e de neînteles. Penduleazã între activitãti foarte dinamice si perioade ciudate de inactivitate.
Al treilea decan (11 mai – 20 mai)
Mai grav, mai putin sclipitor si cu o rostire mai greoaie, cu o gândire mai putin mobilã decât a nativilor din decanii anteriori. Este în schimb mai profund si mai chibzuit. Ca urmare succesul se va lãsa asteptat multã vreme. Este autoritar si neîncrezãtor în afaceri. Un solitar orgolios, cu o crustã de amabalitate, este si invidiat si bârfit. Foarte sensibil la lingusiri.
11 mai: Foarte grav, fãrã simtul umorului, cu o privire nu prea clarã asupra situatiei sale, care în general e nesigurã.
12 mai: Spirit de contrazicere, violentã, gelozie, conflicte familiale.
13 mai: Îndrãznet, perfid, descurcãret. Viatã nu tocmai “cristalinã”.
14 mai: Rece, autoritar, obtine succese fãrã a fi atasat unor idealuri nobile (sau a simti ceva profund pentru cineva).
15 mai: Ezitant, imprudent, palavragiu. Existentã dublã si, posibil, douã cãsãtorii.
16 mai: Rece, încet si sigur, va reusi în viatã. Nu apreciazã laturã ei artisticã.
17 mai: Plin de calitãti, de strãlucire si cu o minte de poet, ori de savant. Carierã instabilã, în care va fi scânteietor (dar si sters, inexpresiv uneori).
18 mai: Singurãtate, poate – în orice caz e un om retras. Posibile necazuri în relatiile cu sexul opus.
19 mai: Singuratic, putin ascetic, gelos, tiranic.
20 mai: Rolul de lider îi vine ca o mãnusã; carierã administrativã.
Gemeni
21 mai - 20 iunie

Primul decan (21 mai – 31 mai)
Amabilitatea sa si arta de a se face plãcut provin partial din slãbiciune; desi are calitãti notabile, poate cunoaste mari neîmpliniri, cãci nu e prea energic. E neîncrezãtor si nerational, intuitiv si fin, cu un intelect pe mãsurã, vesel si terestru.

21 mai: Foarte sincer, atrage prietenii si protectii care-i suplinesc deficientele.
22 mai: Idem.
23 mai: Plin de calitãti (inteligentã, intelect dezvoltat) ce rãmân însã nefolosite. Înclinatie spre vagabondaj.
24 mai: Foarte deschis si concesiv, e o persoanã onorabilã.
25 mai: Polivalent, doreste sã facã totul, nivelul rãmâne însã superficial.
26 mai: Îi place medicina. E calm, linistit.
27 mai: Este prietenul prin excelentã. Multe piedici în calea sa (pe care le depãseste însã).
28 mai: Norocos, nu suportã sã treacã neobservat. Foarte pãtrunzãtor.
29 mai: Îndemânare calitãti politice, ori juridice.
30 mai: Activ, uneori surmenat. Are un cult pentru trecut.
Al doilea decan (1 iunie – 10 iunie)
Un tip ingenios, foarte îndrãznet, dar si nervos, violent, aspru, rigid si certãret. Susceptibilitate. Ideile sale sunt foarte bune, dar putinã suplete nu i-ar dãuna. Este un idealist, un sceptic si un ironic, plin de sarcasm si, posibil, îngâmfat.
1 iunie: Îndrãznet si aventuros, va înregistra multe decese în rândul prietenilor.
2 iunie: Înclinatii spre mister si ocultism; prietenii scurte si intense.
3 iunie: Noroc gresit utilizat; putin sadic.
4 iunie: Frivol, superficial, foarte simpatizat.
5 iunie: Spirit de contrazicere, vorbãret, are inamici rãi, dar prosti.
6 iunie: Ajunge rãu dacã chibzuieste bine.
7 iunie: Mohorât, sters, închis, fãrã ideal.
8 iunie: Trebuie sã dovedeascã consecventã în urmãrirea unui scop, altfel nu va reusi. Perfid în relatiile cu ceilalti.
9 iunie: Gândire neclarã si caracter complicat.
10 iunie: Placid, moale, risipit si risipitor. Mai multã ordine e foarte necesarã.
Al treilea decan (11 iunie – 21 iunie)
Foarte activ, foarte inteligent, e un intelectual cu multe posibilitãti. Inconsecvent în tot ceea ce întreprinde, va avea putine rezultate si o situatie nu foarte strãlucitã. Gust al cãlãtoriilor lungi, agitatie si posibilã moarte accidentalã. Rational, febril, irascibil, autoritar. Hotãrât în cerinte si neadmitând replicã la opiniile sale.
11 iunie: Independent si foarte original în gândire.
12 iunie: Atras de artã, familie linistitã.
13 iunie: Necazuri familiale, multe griji. Fire nepãsãtoare. Poate rãmâne izolat de restul comunitãtii.
14 iunie: Cultivã relatiile cu ceilalti ca pe un lucru necesar în cariera sa. E mereu tânãr, vesel si atrãgãtor.
15 iunie: Fire cercetãtoare, meditativã, mult noroc, are succes.
16 iunie: Idem.
17 iunie: Multe relatii, multe abandonuri; este ezitant si inconsecvent.
18 iunie: Fire muncitoare, cãreia îi place o viatã patriarhalã într-un loc linistit.
19 iunie: Idealul sãu e atingerea fericirii si o viatã de lux. Inconsecvent.
20 iunie: Multe calitãti dintre cele mai diverse. E un creator fervent.
21 iunie: O fire generoasã, amabilã, va fi ajutat mult de femei.
Rac
21 iunie - 22 iulie
Primul decan (22 iunie – 1 iulie)
Nativul, dominat de zeita Venus, are o foarte pronuntatã laturã senzualã si afectivã. El poate fi bine îndrumat de cãtre femei. E nestatornic si infidel. Lipsit de tact în discutii. Îi place sã povesteascã (si o face foarte bine), sã dezbatã si sã imite pe altii pentru amuzament. Se teme de ridicol si este destul de capricios.

22 iunie: Putin extraterestru, el este totusi îndemânatic si nu are probleme în a obtine succese.
23 iunie: Meditativ, delãsãtor, critic, va avea totusi succes.
24 iunie: Placid, plictisit, viatã agitatã, prieteni foarte buni. Îi place iubirea.
25 iunie: Foarte senzual, gândire limpede, legãturi sfârsite prost.
26 iunie: Cãlãtor, are o pasiune pentru sexul opus.
27 iunie: Fire neindependentã, nearmonioasã si instabilã.
28 iunie: Succese în viatã – cu toatã frivolitatea sa, nepãsarea si tendinta de a trãi pe spinarea celorlalti, de care dã adesea dovadã.
29 iunie: Individ superior celor din jurul sãu, usor de rãnit si poate nefericit.
30 iunie: Ezitant, perdant, plin de amãrãciuni.
1 iulie: Se cufundã în reverii, ceea ce-l face sã treacã neobservat si sã trãiascã de pe o zi pe alta.
Al doilea decan (2 iulie – 12 iulie)
Îndemânatici si inventivi, uneori îndrãzneti, pot avea o strãlucitã carierã în barou – sau pot la fel de bine juca teatru în problemele afective, de suflet. Rãmân, cu toate acestea, sentimentali. Sunt naturi pretentioase, cu o curiozitate vie si foarte ironici, indiferent de persoana vizatã.
2 iulie: Prin firea sa activã si entuziastã, îsi meritã succesul.
3 iulie: Existentã tulbure, aventuroasã si riscantã, cu multe cãlãtorii.
4 iulie: Pericol de accidente mortale. Durerea celor din jur nu-l impresioneazã.
5 iulie: Spirit pozitivist, munceste din greu pentru a reusi.
6 iulie: Idem.
7 iulie: Fire rece, putin separatã de ceilalti. Succese.
8 iulie: Succese bazate pe vointa sa calmã si pe o judecatã rece.
9 iulie: Nereceptiv la niste eforturi bine organizate, e posibil sã obtinã totusi succese.
10 iulie: Trebuie mai multã perseverentã pentru a reusi. Poate beneficia de un noroc la care nu se astepta.
11 iulie: Zicala “N-ai noroc la joc, ai noroc în dragoste” nu se verificã în cazul lui, pentru cã îi plac în mod egal amândouã. Reusita sa se va plasa însã pe alte orbite.
12 iulie: Carierist, fire de luptãtor, aceasta nu-l va feri de dezamãgiri si jigniri.
Al treilea decan (13 iulie – 22 iulie)
Acesta este poate racul cel mai caracteristic dintre toti. Se trãdeazã prin trãsãturi ca: marea sa susceptibilitate si gustul pentru exagerãri. Este agresiv, caustic, îi place sã se laude, e orgolios; vesel, gentil si foarte altruist. Îi plac misterele, neprevãzutul, lucrurile noi. Nu stie sã-si evalueze si sã-si foloseascã sansele.
13 iulie: Fire sociabilã, fericitã, spirit de observatie si de analizã.
14 iulie: Prea putin dinamism, prea multã superficialitate, naivitate si credulitate.
15 iulie: Lipsã de concentrare si de perseverentã: tipul de “lasã-mã sã te las!”
16 iulie: Deschis la tot ce e nou viatã fragmentatã.
17 iulie: Multe succese instabile.
18 iulie: Rigid, nu-i place sã depindã în nici un fel de ceilalti; speculeazã situatiile bune (chiar dacã uneori neclare).
19 iulie: Arogant si nerealist.
20 iulie: Ezitant si prea dependent de ceilalti.
21 iulie: Eteric, visãtor. Atentie la masini, hoti etc.
22 iulie: Parazitar, meditativ, melancolic.
Leu
23 iulie - 22 august
Primul decan (23 iulie – 2 august)
Ezitant, problematic, suspicios, vanitos, pierde din dinamismul sãu printr-o opticã prea cuminte. Putin acrit, nu va strãluci, dar nici nu va avea situatii precare, ci dimpotrivã, se va orândui temeinic. Paradoxal, are o gândire rafinatã si totul îi merge mai bine cu un strop de frenezie pus în ceea ce întreprinde. Dealtfel, el e un idealist incurabil si asta îl va propulsa mereu înainte.

23 iulie: Decis, franc si direct, nu se încurcã în mãruntisuri.
24 iulie: Temerar si siret, are mari calitãti sportive, ceea ce-l va face poate cunoscut.
25 iulie: Impulsiv, fãrã perseverentã, existentã imprevizibilã.
26 iulie: Indecis, cãsnicie frãmântatã, pierderi, indolentã. Îi place iubirea.
27 iulie: Gust pentru tergiversare, activitate sustinutã, prudentã si rãbdare.
28 iulie: Reflexe rapide, tact, se foloseste de altii.
29 iulie: Idem.
30 iulie: Fire bãtãioasã, imprudentã, agresivã: pierderi pe linia de sosire.
1 august: Generos, alturist, milos; faimos, adesea.
2 august: Planuri, ambitii, succese, faimã, decãdere.
Al doilea decan (3 august – 12 august)
O fire dreaptã, impresionatã de solemnitãti si autoritarã, orgolioasã, dar cu simtul mãsurii, ceea ce-o determinã sã-si impunã un autocontrol eficient. Alturist, nativul e fericit si foarte senin adesea. Rational, limpede, solid, calm, scânteietor si plin de naturalete, convinge lesne pe ceilalti de adevãrurile proprii. Initial revolutionar, va deveni în timp oportunist.
3 august: Blândete, tãrie, drum fãrã obstacole. Se va bucura de protectie.
4 august: Carierã cenusie, dar stabilã.
5 august: Situatie materialã bunã, cãsnicie îmbelsugatã. Are mare trecere la copii.
6 august: Fire îndãrãtnicã, impresionabilã – dar nu prea mult – se conservã printr-o operã stabilã.
7 august: Nesigurantã materialã, prea putin dinamism.
8 august: Încrezãtor în fortele proprii, mândru, are multi prieteni buni.
9 august: Situatie mediocrã; conciliant; sãnãtate proastã.
10 august: Rãzbãtãtor, cãlãtorii lungi.
11 august: Pasiune pentru studiu. Reusite numeroase.
12 august: Caracter amabil si rezervat, aparent dur.
Al treilea decan (13 august – 22 august)
Existentã agitatã, fire de luptãtor, muncitor entuziast, dar si dând dovadã de excese si de exagerãri. Nativul e plin de strãlucire, ambitios, energic si risipitor.
13 august: Impulsiv, imprudent, se bazeazã mult pe prieteni.
14 august: Rol social sters, înflãcãrare, aptitudini artistice.
15 august: Rolul de lider îl prinde foarte bine. Stie sã se impunã, dar are multe probleme si necazuri afective.
16 august: Gândire limpede si organizatã, rezultatele nu sunt pe mãsura demersurilor sale.
17 august: Privire sigurã si cuprinzãtoare, abilitate, dar si complicatii, griji.
18 august: Munceste din greu, se teme de jumãtãtile de mãsurã, stie sã se impunã în fata celorlalti.
19 august: Un luptãtor de o îndãrãtnicie rarã.
20 august: Sumbru, doreste o existentã calmã.
21 august: Se impune fãrã constrângeri, e senin, vesel, întemeietor de dinastie.
22 august: Cult al prieteniei, trebuie însã sã fie atent în alegerea prietenilor
Fecioarã
23 august - 22 septembrie
Primul decan (23 august – 2 septembrie)
Aptitudini artistice, fire deschisã spre viata socialã (ceea ce o va ajuta în unele situatii grele), inventivã, pasionatã de stiintele naturii, prea modestã însã, în dauna interesului propriu. Rostire si scriere foarte usoare. Destinul sãu e adesea strãlucit.

23 august: Spirit de initiativã, companie nepotrivitã.
24 august: Stie sã se bucure de viatã, e fericit, are succese si dã dovadã de lãcomie. Îi place luxul.
25 august: Modest, calm, chibzuit, nu este tracasat în dragoste si nici un senzual.
26 august: Dinamic, muncitor, succese asteptate.
27 august: Sters, ascultãtor, are succes în domeniile ce tin de pãmânt, sau în cele mobiliare.
28 august: Idem.
29 august: Temerar, luptãtor când e cazul, îi place riscul la mize mari. Succesul nu e o problemã pentru el.
30 august: Activ, înclinatii amoroase, redresare prin cãsãtorie. Ajutat de femei.
31 august: Sters, neatrãgãtor, nepreocupat de aspectul sãu, are totusi unele succese.
1 septembrie: Egoist, plictisit, alege cãile cele mai usoare si nu se poate conta pe el. Cãsnicie mediocrã, satisfactii extraconjugale.
2 septembrie: Idem.
Al doilea decan (3 septembrie – 12 septembrie)
Nativii sunt mai putin aspri decât cei din decanul anterior, sunt încântãtori, aplicati si interesati de arte si de mestesuguri – de cel al podoabelor în special. Mediul lor devine mai intim si mai casnic. Vor sã epateze, sunt putin fricosi si au un puternic filon burghez. Uneori nechibzuiti, acest lucru îi poate prejudicia foarte mult. Invitã inconstient la a fi trãdati.
3 septembrie: Existentã facilã, nu agreeazã muncile grele, preferã confortul.
4 septembrie: Dinamic, istet, pozitie excelentã.
5 septembrie: Se bazeazã mult pe prieteni, contrabalansându-si astfel impulsivitatea si gustul pentru dispute.
6 septembrie: Succese, în ciuda deplasãrii si slãbiciunii sale.
7 septembrie: Luptãtor si conciliant în acelasi timp.
8 septembrie: Temãtor, devotat, fãrã fler în a-si exploata sansele.
9 septembrie: Dur, lacom, se va alia cu cineva interesat si astfel va obtine succese.
10 septembrie: Indecis, calm, stabil, neîncrezãtor în fortele proprii.
11 septembrie: Amabil, alturist, dar cu toate acestea nu-i sunt recunoscute meritele.
12 septembrie: Fantezist si imprevizibil, uneori bizar si stupefiant.
Al treilea decan (13 septembrie – 22 septembrie)
Existentã limpede, clarã, adesea calitãti extraordinare. Usor snob, alterneazã orgoliul si modestia si este sensibil la pãrerea celorlalti despre sine. Îi place sã studieze marile figuri ale istoriei si culturii (sau ale epocii sale).
13 septembrie: Un luptãtor înversunat, nemilos, îndemânatic si fidel. Meritele nu-i sunt recunoscute de ceilalti, ceea ce-i produce mari deceptii.
14 septembrie: Afacerist abil, mari succese în final.
15 septembrie: Destin oscilant, nechibzuintã, inima dominã capul.
16 septembrie: Gustul voiajelor, poate învãta multe meserii. Posibilã catastrofã financiarã.
17 septembrie: Prea încrezãtor si irational; prima victimã a intrigilor sale este el însusi.
18 septembrie: Nobil, foarte sincer, gelos.
19 septembrie: Slabe reusite. E lipsit de sansã. Amabil, curios, indiscret.
20 septembrie: Ezitant, pasiv, amânã mereu si pierde din aceastã cauzã. Complicatii neplãcute cu sexul opus.
21 septembrie: Reusitã financiarã. Palavragiu imprudent, având însã un intelect dezvoltat.
22 septembrie: Calm, linistit, îndemânatic, istet, ingenios.
Balanta
23 septembrie - 22 octombrie
Primul decan (23 septembrie – 2 octombrie)
Idealist total, desprins de realitãtile terestre, reuseste datoritã sansei. Nu se ataseazã nici unui obiectiv concret pe care sã-l ducã la îndeplinire, e într-o continuã tatonare. Are o mare pasiune pentru evaluãri exacte si este de multe ori mai putin agreabil decât pare la prima vedere. A doua încercare e totdeauna cea mai bunã pentru el, în orice întreprinde.

23 septembrie: Nativul e usor frivol, distrat si perdant.
24 septembrie: Nervos, suspicios; conflicte. Fire aventuroasã si înclinatã spre adulter.
25 septembrie: Totul se înscrie la acest nativ pe urmãtoarea traiectorie: pasiune pentru stiintã – învãtare ferventã si continuã – realizare, glorie.
26 septembrie: Plictisealã, pasivitate, instabilitate, esecuri.
27 septembrie: Petrecãret, nepragmatic, are o situatie profesionalã necorespunzãtoare în raport cu calitãtile sale.
28 septembrie: Temperament de luptãtor, ofensiv; conflicte, riscuri diverse.
29 septembrie: Prea încrezãtor în semeni, prea moale.
30 septembrie: Desprins de pãmânt, nesistematic, instabil.
1 octombrie: Fire sensibilã si dependentã.
2 octombrie: Fire agitatã, deprimatã, neîncrezãtor în fortele proprii.
Al doilea decan (3 octombrie – 13 octombrie)
Mult mai perseverent, mai consecvent si mai realist decât nativul decanului anterior, îsi va atinge într-un târziu scopurile si atunci va fi fericit. Desi amabil, nu suportã autoritatea de nici un fel. Sensibil, pesimist, poate fi usor rãnit.
3 octombrie: Sumbru, închis, fãrã satisfactii.
4 octombrie: Ironic, zeflemist, pãtrunzãtor, existentã modestã si usoarã.
5 octombrie: Trist, deprimat, retras, chiar izolat.
6 octombrie: Suspicios, sumbru, succese materiale.
7 octombrie: Idem.
8 octombrie: Necomplicat, uneori fericit, principii clare. Nu suportã autoritatea.
9 octombrie: Calitãti artistice si de imitator; vesel, vioi, agitat.
10 octombrie: Tenace, clar în gândire si actiune, gust pentru expeditii.
11 octombrie: Nepãsãtor fatã de altii, criticist, multe dezamãgiri.
12 octombrie: Satisfactii, foarte mare adaptibilitate, fericit, mult optimism.
13 octombrie: Tiranic, nu suportã conflictele. Bilant pozitiv în profesiune, negativ în viata personalã.
Al treilea decan (14 octombrie – 23 octombrie)
Alturist, generos, agreabil, realizat din punct de vedere material, dar si bãnuitor si usor tiranic. Sentimental si cu înclinatii artistice.
14 octombrie: Autoritar, bine sfãtuit de multe ori si cu notabile succese.
15 octombrie: Îndrãznet, curajos, sapraapreciindu-se si compromitându-si reusitele prin asumarea imprudentã a unor riscuri.
16 octombrie: Spirit pozitivist; uneori însã nu poate vedea pãdurea din cauza copacilor.
17 octombrie: Inamici perfizi îl atacã, dar el stie sã lupte si va reusi în ceea ce-si propune. Este dibaci, viclean, prudent, dar din pãcate se cam supraapreciazã.
18 octombrie: Încântãtor, vanitos, reusitã în viata profesionalã si în cea afectivã.
19 octombrie: Ambitios, agitat, neechilibrat, va reusi în cele din urmã, dar drumul e plin de capcane.
20 octombrie: Alturist, generos, modest si fericit.
21 octombrie: Muncitor, tenace, capabil de mari eforturi.
22 octombrie: Slab, lipsit de initiativã, va fi exploatat si nu va sti cum sã rãspundã diferitelor rãutãti ale vietii.
23 octombrie: Plin de initiativã. Temãtor. Nu va reusi pe deplin în nici un domeniu.
Scorpion
23 octombrie - 21 noiembrie
Primul decan (24 octombrie – 2 noiembrie)
Nativii sunt luptãtori înnãscuti, mândrii, pretentiosi, sãraci, eleganti, umili, geniali adeseori.

24 octombrie: Hotãrât, curajos, transant, poate produce celorlalti accidente.
25 octombrie: Echilibru, fler, succese.
26 octombrie: Indecis, amânã totul si aceste defecte îl vor duce spre numeroase ratãri.
27 octombrie: Curaj peste limitele normale, reusite nesigure.
28 octombrie: Tenace, activ, înclinatii oculte, succes lent si stabil.
29 octombrie: Succese impresionante, îi plac podoabele.
30 octombrie: Dinamism, proiecte, reusitã materialã.
31 octombrie: Lipsit de initiativã, fãrã muncã nu va realiza nimic.
1 noiembrie: Foarte sincer, putin violent, simt de afaceri, rigiditate.
2 noiembrie: Permanent în conflicte, dispute, acestea îl vor marca negativ.
Al doilea decan (3 noiembrie – 12 noiembrie)
Pare a nu-si da seama cã nu e singur în lumea aceasta si cã ar putea rãni pe cineva, chiar dacã fãrã intentie. Este orgolios, foarte responsabil, dar si cu toane, uneori nedrept si oportunist. Situatia acestor scorpioni va fi mult mai bunã decât cea a primei serii si e posibil chiar sã se acopere de glorie.
3 noiembrie: Foarte arivist, situatii periculoase, inamici feroci.
4 noiembrie: Frãmântat, instabil, temãtor pentru consecintele actiunilor sale.
5 noiembrie: Ardent, drumul spre succes va fi plin de dusmani.
6 noiembrie: Trebuie mai multã stãpânire de sine si o înfrânare a pornirilor rele, cãmãtãrsti, dacã doreste sã mai aibã (un) viitor.
7 noiembrie: Eforturi pentru a-si aduce planurile la bun sfârsit, pesimism. Fericire în relatiile cu sexul opus, echilibru financiar.
8 noiembrie: Spirit de justitie, creativitate, alturism, suflet frumos.
9 noiembrie: Rigid, fãrã compromisuri, mediu ostil.
10 noiembrie: Certãret, provocator, neplãceri sentimentale, insignifiantã.
11 noiembrie: Luptãtor, nervos, nãplãceri, nu are probleme materiale.
12 noiembrie: Sumbru, neîncrezãtor, succese slab exploatate.
Al treilea decan (13 noiembrie – 21 noiembrie)
Mai putin agresiv si aspru în urmãrirea intereselor sale (pe cãi adesea neobisnuite), mai senzual, talentat, usuratic, politicos. Vesel, uneori tãcut, alteori palavragiu. Viatã greu analizabilã.
13 noiembrie: Hotãrât, are gustul cãlãtoriilor lungi si riscante; nescrupulos.
14 noiembrie: Rafinat, inteligent, aptitudini oculte.
15 noiembrie: Religios, viteaz, aventuros, se va linisti în cele din urmã.
16 noiembrie: Independentã fãrã concesii, nefericire.
17 noiembrie: Dinamic, echilibrat, rãzbãtãtor, modest, onorabil.
18 noiembrie: Curiozitate, spirit cercetãtor, succes instabil, este putin profitor.
19 noiembrie: Multe eforturi, rãsplãtite în cele din urmã; e întunecat si necomunicativ.
20 noiembrie: Experientã practicã, realism. E cheltuitor si mereu îngrijorat.
21 noiembrie: Fericit datoritã însusirii sale principale.
Sãgetãtor
22 noiembrie - 21 decembrie
Primul decan (22 noiembrie – 1 decembrie)
Curajul, amabil, e o fire fericitã si generoasã. Norocos si foarte stimat de semenii sãi. Consecvent, ferm, pãtrunzãtor, se inconjoarã de lucruri de bun gust. Orgoliul îl împinge adesea spre dispute conflictuale. Religios si destrãmat în acelasi timp. Zeflemist uneori.

22 noiembrie: Gândire organizatã si clarã. Posibil deces survenit pe neasteptate.
23 noiembrie: Neîncrezãtor si suspicios aceste trãsãturi nu-i vor fi benefice.
24 noiembrie: Consecvent, norocos; pune prudentã si mãsurã în tot ce face.
25 noiembrie: Lenevie; succesul instabil se va consolida în cele din urmã, dupã multe cãderi.
26 noiembrie: Sãrãcie, îsi asumã prea multe riscuri si poate avea un sfârsit neasteptat.
27 noiembrie: Fire de luptãtor dornic de confruntãri. Viatã agitatã.
28 noiembrie: Prea încrezãtor; anturaje proaste.
29 noiembrie: Îndãrãtnicie; succesul nu se lasã mult asteptat.
30 noiembrie: Mereu în situatii mediocre, acest lucru îl va îndepãrta de succes.
1 decembrie: Calitãti pentru reusitã, destin linistit, prea putinã initiativã.
Al doilea decan (2 decembrie – 11 decembrie)
Visãtor, idealist, mai putin dinamic, dar mai artist. Romantism, multe cãlãtorii; amintiri tulburãtoare. Instabil si frãmântat. Nu stie întotdeauna ce sã aleagã si este de multe ori naiv. Gãseste prilejuri de amuzament în împrejurãri banale.
2 decembrie: Fire nemultumitã si vanitoasã, va da vrabia din mânã pe cioara de pe gard.
3 decembrie: Experientã vastã, dezamãgiri – în special sentimentele.
4 decembrie: Bogãtie, receptivitate si suplete.
5 decembrie: Nestãpânit, prea încrezãtor în ceilalti, existentã neorganizatã si nedirectionatã, slãbiciune fatã de sexul opus.
6 decembrie: Ineficient, desi cu vederi largi si pline de fantezie, nu îsi alege bine preocupãrile, care sun adesea lipsite de importantã.
7 decembrie: Succese instabile, prea mare încredere în fortele proprii, perseverentã.
8 decembrie: Nu suportã constrângerile, nu e fãcut pentru familie, nu are noroc si va rãmâne singur.
9 decembrie: Linistit, echilibrat, gândire clarã.
10 decembrie: Îndemânare, imprudentã, noroc, foloseste multe subterfugii, poate reusi.
11 decembrie: Dependent, spirit de imitatie, probleme cu pãrintii.
Al treilea decan (12 decembrie – 20 decembrie)
Dezordonat, dar întelept, nu e prea dinamic, sau spontan. Realizat pe deplin în viata privatã, el stie sã si-o apere (si sã se apere), uzând adesea de siretenie. Petrecãret, glumet si nedispretuind bãuturile alcolice.
12 decembrie: Gelos, irascibil, probleme financiare.
13 decembrie: Descurcãret si viclean, apeleazã la prieteni în multe cazuri. Reusitã.
14 decembrie: Infantil, se ocupã de fleacuri si se mentine cu oarecare dificultate pe linia de plutire.
15 decembrie: Impulsiv, ofensiv, multe capcane si dusmani.
16 decembrie: Senzualitate, uneori orgii, succese plãtite scump.
17 decembrie: Neclintit ca o stâncã pe pozitia sa, nu se poate sã nu obtinã rezultatele dorite.
18 decembrie: Activ, rational, reusitã stabilã.
19 decembrie: Agitat, frãmântat, subapreciere a fortelor de care dispune, piedici de netrecut, accidente.
20 decembrie: Autoapreciere gresitã; e încrezãtor în norocul sãu si are conflicte cu mediul în care trãieste.
21 decembrie: Amabil, prieteni buni, existentã frumoasã.
Capricorn
22 decembrie - 19 ianuarie
Primul decan (22 decembrie – 31 decembrie)
Contrabalansare a egoismului sãu printr-o acutã constiintã a datoriei si printr-o întelegere crestineascã a milei (fiind în acest sens foarte caritabil). Altfel, e un om crud ce va reusi în viatã cu orice pret. Perseverent, fãrã scrupule, arivist, consecvent, îngâmfat. Stie sã astepte atunci când e cazul. Are înclinatii spre politicã.

22 decembrie: Desi activ, e poate prea precaut si frâneazã permanent evolutia unei situatii. Succes tern.
23 decembrie: Meditativ, insuccese sentimentale.
24 decembrie: Prinde repede; posibile mosteniri.
25 decembrie: Constiincios, doar afacerile nehazardate îi aduc reusita.
26 decembrie: Loial si modest – acestea sunt sesamurile lui.
27 decembrie: Frãmântat, ezitant, aparent ascuns.
28 decembrie: Grav, fãrã nici o însusire de a-si face reclamã, va fi de aceea nevoit sã se bazeze doar pe el însusi.
29 decembrie: Pretinde multe de la sine, insatisfactia îl împinge mereu înainte.
30 decembrie: Poate obtine unele succese neasteptate, pe când cele scontate pot sã nu aparã niciodatã – si asta pentru cã nu are o gândire clarã în ceea ce face.
31 decembrie: Neînteles, îndãrãtnic în mod sistematic, va avea câteva succese notabile multumitã raporturilor sale cu sexul opus.
Al doilea decan (1 ianuarie – 10 ianuarie)
La notele decanului anterior se adaugã putinã dinamitã si ceea ce rezultã e un cocteil exploziv, un cumul de violentã, cruzime, lipsã de scrupule si un arivism feroce. E un tip pragmatic, nu neapãrat negativ, dar având pornirile naturale de mai sus. Lipsa de activitate îi face rãu si acest lucru se întâmplã des. Nu prea are noroc în viatã. Probleme familiale. Sfârsitul îi poate fi neasteptat.
1 ianuarie: Mai multã gândire aplicatã, mai multã calrviziune – iatã ce-i trebuie.
2 ianuarie: Impulsiv, înflãcãrat, fanatic, scop în general ratat.
3 ianuarie: Lipsã de perseverentã, apatie, rãsturnãri de situatii.
4 ianuarie: Un tip agresiv, gãlãgios, explosiv, se expune rãnirilor. Va avea succes.
5 ianuarie: Autocontrol perfect, urmasii sãi nu corespund sperantelor sale.
6 ianuarie: Viclenia si ofensiva îi vor aduce o situatie financiarã bunã.
7 ianuarie: Prizã la mase, care nu-l va scuti însã de multiple neplãceri.
8 ianuarie: Irascibil, certãret, asocial, întunecat, fãrã satisfactii, trãieste singuratic.
9 ianuarie: Fortã brutã, situatie foarte bunã.
10 ianuarie: Meschin si nemilos, deopotrivã norocos si ghinionist.
Al treila decan (10 ianuarie – 19 ianuarie)
Foarte mândri si demni, uneori sclipitori, perseverenti, nu foarte norocosi, dar nici prea ghinionisti, nativii acestui decan vor fi remarcati în mediul în care trãiesc si îsi vor ocupa locul ce li se cuvine. Senzuali si contiinciosi, aceste douã laturi se vor împãca greu. Inconsecventi în actiuni, le place sã facã un lucru cât mai bine si mai aproape de perfectiune. Amabili.
11 ianuarie: Nu este ceea ce vrea sã parã. Separãri pe toate planurile.
12 ianuarie: Spirit inventiv, aptitudine pentru reclamã, noroc garantat, la fel si reusita.
13 ianuarie: Fire aplicatã la lucruri concrete, unde dovedeste ingeniozitate. Cu putinã atentie poate culege fructele a ceea ce a întreprins.
14 ianuarie: Înclinat mai mult spre teorie, decât spre practicã; spirit stiintific; nu poate reusi decât perseverând.
15 ianuarie: Îi place viata îmbelsugatã, la fel si titlurile. În ceea ce priveste situatia sa financiarã – “dacã nu curge, picã”. Nu are prea multi prieteni.
16 ianuarie: Nervos, vanitos, succese de micã anvergurã, înclinatie spre agriculturã.
17 ianuarie: Prea desprins de realitate, acest lucru îi aduce multe deziluzii.
18 ianuarie: Înflãcãrare ca un fac de paie, viatã nesigurã. Trebuie sã mediteze mai mult la ceea ce e de fãcut.
19 ianuarie: Ardent, obtine succese materiale, dar prea marea-i frivolitate îi poate aduce neplãceri
Pages: 1 2
Reference URL's