Arma din creier

Înca de la începutul secolului XX, cercetatorii mili­tari din tarile avansate economic s-au straduit sa reali­zeze o arma puternica, prin intermediul careia sa poata controla mintile oamenilor, transformându-i în simple marionete.
În 1923, profesorul Bernard Kajinski, un renumit inginer electronist rus, propunea o idee iesita din co­mun: un instrument capabil sa emita co­menzi prin care oa­menii sa fie ma­nipulati, indiferent de dorinta ori vo­inta lor. Profesorul Kajinski era foarte apreciat în cercu­rile politice de la Krem­lin, pentru idei­le sale novatoare cu privire la telepatie si folosirea aces­teia ca arma ofen­siva. Schema dispozitivului psiho­tro­nic con­ceput de savantul rus avea un prin­cipiu complex: putea reda impul­surile creierului, transformându-le apoi în sem­nale sonore, ce puteau fi emise la distante mari.

Kajinski descoperise în creier anumi­te elemente care aveau un aspect si functii similare par­tilor compo­nente ale echipamentelor electronice: con­densatoare, bo­­bine, tuburi radio, antene. Conform teo­riei sale, aces­­­te radiounde puteau fi per­­cepute de catre alte cre­iere. “Cercetând alca­tui­rea cor­pu­lui uman, am ajuns la con­clu­zia edifica­toa­re ca organismul nostru re­pre­­zinta un aparat electronic complicat. El este o adeva­rata statie radio de emi­sie-recep­tie, capabila sa lan­se­ze si sa capteze unde elec­tromag­ne­ti­ce. Am ajuns pen­tru prima da­ta la aceasta con­cluzie în ur­ma cu câtiva ani, absolut în­tâm­plator”, afirma Kajinski în cartea sa intitulata “Lega­tura radio biologica”. formula as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.