Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul

Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul, de la Catedrala Mitropolitana din Cluj, (sora Icoanei de la Nicula) se va afla la Biserica Icoanei în perioada 18-21 Martie 2016.

icoana cluj

Maica Domnului cu Pruncul, pictata la 1673, de vestitul Luca din Iclod, cel care a facut si celebra icoana de la Mânastirea Ni­cula. Chiar si astazi sunt voci care sustin ca adevarata icoana de la Nicula ar fi de fapt aceasta aflata în Muzeul din Cluj, iar cea aflata în mâ­nas­tirea de lânga Gherla, doar o copie a ace­luiasi autor. Cele doua icoa­ne sunt “su­rori”: sunt facute de acelasi mester si au la­­cri­mat amândoua, în anii negri de do­minatie austro-un­gara a Transil­­vaniei. Aceasta despre care vorbim a plâns în 1717, apoi în 1729, si se afla acum la Cluj, într-un loc magnific, un adevarat tezaur al artei si ortodoxiei ro­mânesti: Muzeul Mitropolitan al Clujului. În­tr-o laterala a Catedralei Or­todoxe din ca­pitala Ardealului exista o usa, deasupra careia scrie simplu, Muzeu. O in­trare mi­ca si cumva ascunsa catre subsolul cla­dirii, încât, într-o zi de primavara stra­lucitoare, poti trece pe lânga ea, fara sa o observi. Dar ce noroc s-o ga­sesti! În câ­teva sali amenajate impecabil, se afla o extraor­dinara comoara a credintei în Dumnezeu: pes­te 500 de icoa­ne vechi, românesti, pictate în majoritate pe lemn, de o fru­musete ce îti taie rasuflarea. Pâna ajungi la icoana Fe­cioa­rei fa­cuta de Luca din Iclod, treci prin câteva camere în care ochii a zeci de sfinti îti în­cal­zesc inima si sufletul. Zeci de chipuri ale lui Hris­tos te cer­­ceteaza de fiecare data di­fe­rit si de fie­care data la fel. Sunt icoane facute de mesteri popu­lari geniali, cu o ex­pre­­sivitate neobis­nui­ta, cum doar sim­pli­tatea ta­ra­nu­lui o poate avea. Por­trete în linii simple, însu­fletite de o magie colo­ris­tica ire­ala: nuan­te aprinse de rosu, por­to­caliu, verde sau auriu, com­­­binate cu nuante de lemn si pa­mânt, de brun si roscat. Aici apa­re un Sfânt Nicolae uri­as, într-o icoana împara­teas­­ca, facuta în subtile nu­an­­te de auriu, dincolo Sfântul Gheor­­­ghe, în culori vii si bi­ruitoare, alaturi un Hris­tos cu pri­vi­re blajina si parul îm­pletit în coada, pe spate, ca ve­chii ta­rani din Ardeal. Din unele icoane, de la 1600 sau 1700, ace­lasi Hris­tos te priveste cu ochi oblici si po­­metii înalti, în­va­luit parca în si mai mult mister. Si tot trecând pe lânga aceste marturii ne­sti­ute ale cre­dintei si artei taranesti pe lânga aceste icoa­ne super­be, cum poate nu­mai în unele în­ca­peri ale Er­mi­ta­jului mai poti ve­dea, a­jungi, în cele din ur­ma, la icoa­na Fecioa­rei cu Prun­cul. Dupa ce sufletul îti este cu­tre­murat de pu­terea si frumusetea Cristilor, în fata aces­tei icoane ramâi ca a­tras de forta unui mag­­net. Puterea ei este si astazi la fel de mare ca atunci când facea mi­nuni! Adusa de la Mânastirea Nicula, în satul Ilisua, din apro­piere de Nasaud, apoi la Biserica Pia­ris­tilor din Cluj si de acolo aici, în acest mu­zeu, oame­nii merg pe urmele ei ca vrajiti. O ur­­meaza oriunde. O afla si vin du­pa ea din toate col­turile Ar­dea­lu­lui. Desi este ex­pusa într-un mu­zeu, desi pare doar un “ex­ponat” frumos lu­minat si pus în valoare, oa­me­nii vin întruna sa se roage si sa în­genuncheze în fata ei, cu o ar­doare nestra­mu­tata. Potopiti de necazuri si de du­reri, rosi de sa­ra­cie si boala, se închina la icoana atot­puternicei Fecioare cu prun­cul, lasându-si ini­ma sa se înla­cri­me­ze cu în­credere neclin­tita ca le va usura, si lor, sufletul si viata, asa cum a facut, sute de ani la rând.
formula as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.