Raiul cu flori

Mânastirea Aninoasa se afla în mijlocul asezarii. Ziduri uriase sprijina cerul. Jur-împrejurul lor, un cocon de liniste. Le dai ocol si linistea se înfa­soa­ra pe tine precum un caier. Stai înfasurat în ea, dinaintea portilor imense, fara sa intri, fara sa pleci. Este o liniste de prunc aflat la sânul ma­mei. În mijlocul ei, se des­chide o usa mica, taiata în una din portile cele mari.

Intrarea te smereste, aproape ca te obliga sa înge­nun­chezi. Odata ce-ai pasit dincolo, patrunzi într-o alta dimensiune, în care ai fi putut intra foarte bine, poate mai bine, numai cu sufletul, despo­varat de trup.

Fiecare latura a curtii este strajuita de albe coloane si arcade brâncovenesti, scânteind în soarele verii, îndaratul ca­rora se ascund chiliile ra­co­roase, tra­peza si dependintele mânas­tirii: Ani­noa­sa – nume parca de alint al unui sat argesean, care odi­ni­oara era scufun­dat în­tr-o pa­dure de arini.

Curtea e inundata de flori: crini, craite, albas­tre­le, flori de piatra si mus­­cate. Dintre ele se ri­dica, aproape timi­da, de­si maiestuoasa, bise­rica închinata Sfântului Ie­rarh Nicolae. Te chea­ma, te ia de mâna si te poarta pe dinaintea icoa­nelor vechi de doua vea­curi, ca­re au fost ferecate în ar­gint de catre cre­din­ciosi drept multumire pen­tru minu­nile pe care le-au fa­cut cu vietile lor. formula as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.