Rugaciunea inimii

Dupa slujba vecerniei de la Radu Voda, despre care v-am povestit, am avut dorinta sa vorbesc cu un preot, sa aflu mai multe despre ortodoxie. Si l-am întâlnit aici pe parintele Policarp, cu care am discutat, iar dânsul m-a ghi­dat în cautarile mele. Când m-am în­tors în Germania, am început sa ci­tesc ceea ce parintele mi-a recoman­dat. L-am desco­perit atunci pe Sfântul Si­luan Atonitul, care e tradus si în lim­ba germana, a ca­rui dragoste pentru lumea întreaga m-a miscat profund. Dar mo­mentul esen­tial a fost când am citit Pelerinul rus, o carte despre un calugar rus ano­nim care în­vata sa prac­tice rugaciunea inimii.

M-a influentat foarte mult. Am ramas impre­sionat de ruga­ciu­nea aceas­ta a lui Iisus si am început sa o spun si eu. Atunci m-am în­tâlnit, de fapt, cu adâncul ortodo­xiei. Ceea ce am trait atunci nu am mai trait niciodata. Dulceata aceea a rugaciunii ini­mii, bucuria nesfârsita a întâlnirii cu Hris­tos în adân­cul inimii mele, legatura personala cu Dumnezeu, pe care nu o avem decât în ortodoxie, mai ales prin ruga­ciunea lui Iisus, toate acestea mi-au ade­verit ca ajun­sesem la capatul cau­tarilor me­le. Asa ca m-am decis sa revin în Ro­mâ­nia, ca sa ma botez or­todox si sa ma adâncesc în a­ceas­ta ru­ga­ciu­ne. Parintele Po­­li­carp de la Ra­du Voda mi-a spus sa mai as­tept, sa ma pre­gatesc, sa mai citesc anumite lucruri. Am ra­mas în contact cu el si, la un mo­­ment dat, mi-a zis ca, da­ca sunt hotarât, sa revin de Cra­ciun. Si asa a fost! Am venit în vacanta de Craciun si am primit botezul or­todox la Mâ­nastirea Radu Voda, chiar în ziua de 25 de­cembrie. Am re­­nascut duhov­ni­ceste, în ziua în care S-a nas­cut Dumnezeu pe pa­mânt! A­poi m-am calu­garit tot în a­ceasta mâ­nas­tire. formula as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.