Spovedanie si Euharistie

Pentru fiecare crestin, Tainele Spovedaniei si Euharistiei reprezinta componente esentiale ale vietii sale duhovnicesti. De fapt, în lipsa acestora, nu putem vorbi despre o existenta crestina cu adevarat. Daca prin Taina Spovedaniei ne usuram sufletul de pacatele savârsite, prin primirea Sfintei Împartasanii atingem punctul culminant al unirii noastre spirituale si fizice cu Hristos, Care ne ofera Trupul si Sângele Sau „spre iertarea pacatelor si viata de veci“. Ne propunem în cele ce urmeaza sa oferim o prezentare a importantei celor doua Taine în viata noastra, dar si o descriere pe scurt a instituirii lor si a celebrarii lor în perioada primara a crestinismului.

Instituirea Tainei Euharistiei a avut loc, precum stim, la Cina cea de Taina, atunci când Mântuitorul a celebrat-o pentru prima data, oferind Trupul si Sângele Sau Apostolilor prezenti, inclusiv lui Iuda, cel care urma sa Îl vânda în scurt timp. Sfântul Evanghelist Matei ne spune urmatoarele: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine si binecuvântând, a frânt si, dând ucenicilor, a zis: Luati, mâncati, acesta este Trupul Meu. Si luând paharul si multumind, le-a dat, zicând: Beti dintru acesta toti, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru multi se varsa, spre iertarea pacatelor“ (Matei 26, 26-28). În timp, Taina Euharistiei urma sa aiba parte de un ritual tot mai dezvoltat, ajungându-se la formarea unor Liturghii speciale în cadrul carora pâinea si vinul erau transformate, prin lucrarea Duhului Sfânt, în Trupul si Sângele Domnului. În perioada primara, toti crestinii prezenti la Sfânta Liturghie se împartaseau, aceasta fiind o conditie sine qua non a participarii lor la slujba în cauza. lumina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.