Tag Archives: biserica Icoanei

Minunile Maicii Domnului

Nu poate fi o în­tâmplare ca cele mai multe icoane fa­ca­toa­re de mi­nuni apartin Maicii Domnului. În înal­­­tul boltii biserici­lor sau zu­gra­vita dea­supra altarului, tinând Prun­­cul în dreapta (ca la greci) sau în stânga, lânga inima (cum e la noi), prinsa într-un cearcan de lu­mina sau pe lem­­­nul unei icoane, Mai­ca Dom­nului re­­pre­zinta nadejdea fa­ra sfâr­sit, Preasfânta, Bu­na, Apro­­­­­piata, Cea Ca­re­ia I se pot adresa cele mai as­cun­­se si grele ru­ga­minti. Cu hiton al­bas­tru-verzui sau cu ves­minte cer­ni­te, cu ochii usor tristi si cu parul as­cuns, Maica Dom­nu­lui se vadeste în fie­care loc sub un alt dar: Milui­toa­rea, Grab­­nic Aju­ta­toa­rea, Bucu­ria tu­tu­ror, Hra­­ni­toa­rea, La­casul lu­minii, Îm­­pa­rateasa tu­tu­ror, Doam­na îngerilor sau Acope­ramântul lu­mii. Doar în Bucu­resti, în ini­ma Capitalei, Mai­ca Dom­­nu­lui a refu­zat, par­ca, sa poarte un alt nume. Cu bu­na­tatea ei fara mar­gini, l-a daruit bise­ricii, strazii, în­tre­gu­lui cartier.

 

read more

Preoti cu har ? Preoti care deschid cartea, preoti clarvazatori, preoti care fac minuni.

Internetul este plin de oameni care scotocesc mii de pagini cautand preoti cu har. Preoti clarvazatori nu exista, ci preoti vazatori cu duhul. Daca vrei sa afli un preot cu “har” trebuie sa te intorci in timp si sa intrebi … mai mult